Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Bacaan Doa Qunut dan Artinya

Sajadah Muslim ~ Doa Qunut merupakan bacaan doa yang dibaca pada saat I'tidal atau pada saat berdiri setelah ruku' pada rakaat terakhir. Doa Qunut ini dibaca pada saat Shalat Shubuh dan Shalat Sunnah Witir. Adapun arti dari kata Qunut itu ialah patuh dalam mengabdi kepada Allah yang diambil dari kata Qanata. Sementara itu hukum membaca doa ini pada saat shalat ialah sunnah muakkad.


Adapun bacaan doa qunut tersebut beserta artinya ialah :

Allah hummah dinii fiiman hadait.
Wa'aa finii fiiman 'aafait.
Watawallanii fiiman tawal-laiit.
Wabaariklii fiimaa a'thait.
Waqinii syarramaa qadhait.
Fainnaka taqdhii walaa yuqdha 'alaik.
Wainnahu laayadzilu man walait.
Walaa ya'izzu man 'aadait.
Tabaa rakta rabbanaa wata'aalait.
Falakalhamdu 'alaa maaqadhait.
Astaghfiruka wa'atuubu ilaik.
Wasallallahu 'ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Wa'alaa aalihi washahbihi Wasallam.

Artinya :
Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan.
Dan berilah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesehatan.
Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan.
Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan.
Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan.
Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum.
Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin.
Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya.
Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau.
Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan.
Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau.
(Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Dikatakan oleh Umar bin Ali Al Bahiliy, dikatakan oleh Khalid bin Yazid, dikatakan Jakfar Arraziy, dari Arrabi’ berkata : Anas ra ditanya tentang Qunut Nabi saw bahwa apakah betul beliau saw berqunut sebulan, maka berkata Anas ra : beliau saw selalu terus berqunut hingga wafat, lalu mereka mengatakan maka Qunut Nabi saw pada shalat subuh selalu berkesinambungan hingga beliau saw wafat, dan mereka yang meriwayatkan bahwa Qunut Nabi saw hanya sebulan kemudian berhenti maka yang dimaksud adalah Qunut setiap shalat untuk mendoakan kehancuran atas musuh-musuh, lalu (setelah sebulan) beliau saw berhenti, namun Qunut di shalat subuh terus berjalan hingga beliau saw wafat. (Sunan Imam Baihaqi Alkubra Juz 2 hal 211 Bab Raf’ul yadayn filqunut, Sunan Imam Baihaqi ALkubra Juz 3 hal 41, Fathul Baari Imam Ibn Rajab Kitabusshalat Juz 7 hal 178 dan hal 201, Syarh Nawawi Ala shahih Muslim Bab Dzikr Nida Juz 3 hal 324, dan banyak lagi).

Keutamaan dan Manfaat Doa Qunut

Keutamaan dan Manfaat Membaca Doa Qunut itu sendiri antara lain :
  • Untuk memohon petunjuk kepada Allah yaitu petunjuk ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh.
  • Untuk memohon perlindungan kepada Allah Swt dari segala macam penyakit baik penyakit lahir maupun batin yang dapat merusak badan dan jiwa kita.
  • Untuk memberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita (Harga maupun kesehatan).
Referensi : Berbagai Sumber
Labels: Kumpulan-Doa, Pendidikan Islam, Shalat

Thanks for reading Bacaan Doa Qunut dan Artinya. Please share...!

0 Comment for "Bacaan Doa Qunut dan Artinya"

Back To Top