Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Yang Perlu Di Ketahui Tentang Darah Perempuan

Sajadah Muslim ~ Berapakah darah perempuan itu? Darah perempuan itu ada tiga, yaitu :
 1. Darah haidh
 2. Darah nifas
 3. Darah istihadhah

Darah Haidh

Apakah darah haidh itu?
                           
Darah haidh yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat dan sudah baligh, tanpa suatu sebab.

Berapakah lamanya haidh itu?

Adapun lamanya haidh, minimal sehari semalam (24 jam) dan maksimal lima belas hari, tetapi umumnya adalah enam hari atau tujuh hari. Jika lebih dari 15 hari maka  disebut darah istihadhah. Paling sedikit masa suci antara dua haidh yaitu 15 hari, sedangkan yang paling  banyak masa suci itu tidak ada batasnya.

Darah Nifas

Apakah darah nifas itu?

Darah nifas yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan.

Berapakah lamanya nifas itu?

Adapun lamanya nifas, paling sedikit satu lahdhah (sekejab/sesaat) dan paling banyak  60 hari, tetapi umumnya 40 hari. Jika lebih dari 60 hari darah masih  keluar, maka  termasuk darah istihadhah.

Darah Istihadhah

Apakah darah istihadhah itu?

Darah istihadhah, yaitu darah penyakit (bukan darah haidh atau nifas) dengan suatu  sebab, misalnya sakit atau lainnya.

Larangan Bagi Orang yang Haidh dan Nifas

Apakah larangan bagi orang yang haidh dan nifas? Larangan bagi orang yang haidh  dan nifas ada 8, yaitu  :
 1. Shalat (tidak wajib qadha).
 2. Puasa (wajib qadha di waktu yang lain).
 3. Thawaf (mengelilingi Ka'bah di Makkah).
 4. Membaca, menyentuh, atau membawa kitab suci Al-Qur'an .
 5. Berhenti atau lewat di dalam masjid, jika dikhawatirkan darah menetes pada  saat itu.
 6. Bers*tubuh.
 7. Thalak (bercerai).
 8. Niat menghilangkan hadats  besar.
Oleh S.A. Zainal Abidin

Labels: Ibadah Kaum Wanita, Masalah Haid

Thanks for reading Yang Perlu Di Ketahui Tentang Darah Perempuan. Please share...!

0 Comment for "Yang Perlu Di Ketahui Tentang Darah Perempuan"

Back To Top