Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Tata Cara Istinja’ Dan Pengertiannya

Sajadah Muslim ~ Arti istinja' yaitu menghilangkan najis karena kencing atau berak dari tempat keluarnya, dengan menggunakan air atau batu, hingga bersih (hilang  najisnya).

Syarat Istinja'

Ada berapakah syarat istinja' itu? Syarat istinja' itu ada tiga, yaitu :
  1. Menghilangkan rasanya
  2. Menghilangkan baunya
  3. Menghilangkan warnanya

Rukun Istinja'

Ada berapakah rukun istinja' itu? Rukun istinja' itu ada empat, yaitu:
  1. Orang yang beristinja'.
  2. Ada yang diistinja'kan yaitu qubul dan dubur.
  3. Adanya sesuatu yang keluar dari dua jalan yang kotor (qubul dan dubur) tersebut.
  4. Cara beristinja' yaitu dengan air atau batu.
Bagaimanakah caranya apabila masuk WC ?
Apabila masuk WC, dahulukan kaki kiri kemudian ucapkan  :

“Bismillaahi Allaahumma innii a 'uudzubika minal-khubutsi wal-khabaa'its.”

Artinya:
Dengan namamu ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari, kejahatan (kotoran) dan segala yang kotor.

Bagaimanakah cara beristinja' setelah buang air besar dan air kecil ?                                                                                       

Membasuh tempat keluarnya menggunakan tangan kiri dengan air yang suci atau batu hingga bersih, kemudian berdoa  :

"Allaahumma hasshin farjii minal-fawaahisyi wa thahhir qalbii minan-nifaaqi."

Artinya:
Ya Allah, peliharalah kernaluanku dari segala kekejian (kejahatan) dan sucikanlah hatiku dari (perbuatan) munafik. Bagaimanakah caranya apabila keluar dari WC ?

Apabila keluar dari WC dahulukan kaki yang kanan kemudian ucapkan:

"Alhamdu lillaahil-ladzii adzhaba 'annil-adzaa wa 'aafaanii."

Artinya:
Segala puji bagi Allah Ta’ala yang telah menghilangkan penyakit dan menyehatkan aku.
Baca juga :
Oleh S.A. Zainal Abidin

Labels: Pendidikan Islam, Wudhu

Thanks for reading Tata Cara Istinja’ Dan Pengertiannya. Please share...!

0 Comment for "Tata Cara Istinja’ Dan Pengertiannya"

Back To Top