Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Doa Keluarga untuk Mensyukuri Nikmat Allah

Doa Syukur Nikmat

Alhamdu lillaahilladzi bini'matihi tatimmush shaalihati 

Artinya : “Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala amal shalih yang sempurna”.

Doa Nabi Sulaiman as

Rabi auzi'nii an asykura ni'matakallati an amta 'alayya wa'alaa waalidayya wa an a'mala shaalihaan tardhaahu wa adkhilnii birahmatika fii'ibaadikas shaalihini

Artinya : “Ya Tuhan kami berilah aku ihlam untuk selalu mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada kedua ibu-bapakku dan mengerjakan amal shaleh yang Engkau ridhai dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang shaleh”. (QS. An-Naml ayat 19).
Pesan :
Perlu dicatat bahwa sakinah, bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir, yang tercermin pada kecerahan air muka, karena yang ini bisa muncul dari keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Tapi sakinah terlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan dari ketenangan bathin akibat menyatunya pemahaman dan kesucin hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat (M. Quraisy Syihab).
Oleh Sari Narulita, Doa dan Zikir untuk Keluarga Sakinah
 
Labels: Kumpulan-Doa

Thanks for reading Doa Keluarga untuk Mensyukuri Nikmat Allah. Please share...!

0 Comment for "Doa Keluarga untuk Mensyukuri Nikmat Allah"

Back To Top