Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Doa-Doa Untuk Orang Tua dan Anak

Doa Keturunan Yang Bertaqwa

Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzurryyatinaa wa qurrati a'yuni waj'alnaa lil muttaqiina imaamaa.
 
Artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kami istri dan keturunan yang menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Doa Perlindungan Untuk Orang Tua

Allahummaghfirlii waliwaadiyya warham humma kamaa rabbayaanii shagiiraa.
 
Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku, kedua ibu-bapakku dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil.”

Doa Memohon Ampunan Untuk Kedua Untuk Orang Tua

Rabbanagh firlii waliwaalidayya walil mu'miniina yaumal hisaab
 
Artinya : Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu-bapakku dan sekalian orang -  orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat). (QS. Ibrahim ayat 41)

Doa Perlindungan Untuk Anak

A'udzu bikalimaatillaht at-taammati min kulli syaithaaniw wahammatiw wamin kulii 'ainillaammah.

Artinya: Aku memohon perlindungan untuk keduanya kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syetan setiap hewan berbahaya dan setiap pandangan yang berbahaya.

Doa Memohon Keselamatan Keluarga 1

Rabbi najjinii wa ahlii min maa ya'lamuun
 
Artinya : “Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan. (Asy Syu'ara ayat 169)

Doa Memohon Keselamatan Keluarga 2   

Rabbanaa taqabbal minnaa innaka antas-samii'ul 'aliim Rabbanaa waj'alnaa muslimaini laka wamin dzurriyyatinaa ummatan muslimatal laka wa arinaa manasikanaa watub'alainaa innaka'antattawwabur rahiim.
 
Artinya : Ya Tuhan kami terimalah dari (amalan) kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak-cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat  lagi Maha Penyayang. ( QS. Al-Baqarah ayat 127-128 )

Doa Memohon Lingkungan Yang Baik

Rabbanaa akhrijnaa min haadzihil qaryatidz-dzaalimi ahluhaa waj'al lanaa min ludunka waliyyaw waj'al lanaa milladunka nashiiraa.
 
Artinya : Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zhalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. (QS. An-Nisaa ayat 75).

Doa Memohon Keluarga Yang Baik

Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzuriyyatinaa qurrata a’yuniw waj’alnaa lilmuttaqiina imaamaa.
 
Artinya : Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Furqaan ayat 74).

Oleh Sari Narulita
 
Labels: Kumpulan-Doa

Thanks for reading Doa-Doa Untuk Orang Tua dan Anak. Please share...!

0 Comment for "Doa-Doa Untuk Orang Tua dan Anak"

Back To Top