Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Cara Agar Rajin Shalat Tahajjud Malam

Sajadah Muslim ~ Sahabat, ada yang bertanya mengenai penyebab berat shalat Tahajud. Sesungguhnya, diantara penyebab berat dan malas tahajud sekalipun malamnya bangun antara lain:

Lemah Iman

Kalau kuat iman, pasti ia sangat cinta, rindu dan sangat bahagia menghadap-Nya di penghujung malam. ”Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kala  itu sungguh sangat berkesan mendalam.” (QS. Al-Muzammil ayat 6). Bukankah kekasih senang berjumpa dan berduaan dengan kekasihnya?

Al-Jahlu

Bodoh karena tidak tahu. Karena seseorang awam akan Ilmu agama. Ya, seandainya ia tahu dalil, keutamaan, rahasia, hikmah, keajaiban, manfaat, dan indahnya tahajud, pastilah ia menjaganya, bahkan sebelum tidur pun  sudah senang karena nanti malam menghadap Allah. Apakah sama hamba Allah yang bangun malam untuk bersujud karena takut dahsyat akhirat dan mengharapkan rahmat Allah, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hamba Allah yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya  hamba Allah  berilmu yang mengingat Allah di penghujung malam” (QS. Az-Zumur ayat 9).

Hubbud dunya

Cinta dunia. Ia menjadi budak dunia sehingga dilelahkan dan disibukkan dengannya siang dan malam. Bangun malam pun karena target dunia. Firman-Nya. “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.” (QS. At-Takatsur ayat 1-2).

Abdul hawa

Budak nafsu. Ia hobbi bermaksiat. Sesungguhnya sulit bagi pezina, pemabuk, penjudi, dan sebagainya untuk shalat malam. Puas dan senangnya hanya maksiat (lihat QS. Yusuf ayat 53).

Tha’mul haraami

Ia banyak memakan dan meminum yang haram sehingga berat sekali untuk shalat lima waktu apalagi shalat malam. Kalau pun ia shalat, maka shalatnya terasa berat dan bermalas-malasan. Firman-Nya: “Mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (QS. At-Taubah ayat 54). Sebab, tubuh yang tumbuh dari yang haram menjadi energi maksiat, dan membuat lemas ibadah. Sahabatku.

Karena  sebab dari 1 hingga 5, maka ia pun dengan mudah dikuasai oleh setan  (QS. Al-A’raf ayat 175) “ Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw pernah bersabda :

“Setan  akan mengikat tengkuk salah seorang di antara kamu apabila ia tidur dengan tiga  ikatan. Setan menstempel setiap simpul ikatan atas kalian dengan mengucapkan Bagimu malam yang panjang, maka tidurlah Apabila ia bangun dan berzikir kepada Allah ia wudhu, terbuka pula satu ikatan. Apabila ia shalat terbukalah satu ikatan. Maka di pagi hari ia penuh semangat dan segar. Jika  tidak, niscaya  di pagi hari perasaannya buruk dan malas.” (HR.Bukhari). Ketika Rasulullah diberitahu tentang seorang yang tidak Tahajud beliau mejawab. “Setan telah mengincingi kedua telinganya”. (HR. An-Nasa’i dan Ibnu Majah).

12 Solusi Agar Rajin Tahujud

Sahabat berikut ini sejumlah solusi agar kita semangat bertahajud antara lain :
 1. Bertekad sungguh-sungguh.
 2. Kenali rahasia, hikmah dan keutamaan Tahajud
 3. Minta nasehat  dari ulama yang istiqamah
 4. Bersahabat dengan sahabat penikmat tahajud
 5. Bergabung dengan kelompok Tahajud Call
 6. Sebagaimana Rasulullah saw selalu  menyegarkan tidur setelah Isya
 7. Saling mengingatkan keluarga dan sahabat untuk saling membangunkan
 8. Berwudhu sebelum tidur
 9. Berdoa disertai niat Tahaujud
 10. Aktifkan jam weker untuk berjaga-jaga dalam Tahajud
 11. Datangilah majelis yang guru dan jamaahnya mengamalkan Tahajud
 12. Bayangkan besok kita akan mati.
Allah berfirman, “Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam.” (QS. Al-Muzammil ayat 6).

Sumber : Majalah Hidayah Penerbit PT. Variasari Malindo
Labels: Shalat

Thanks for reading Cara Agar Rajin Shalat Tahajjud Malam. Please share...!

0 Comment for "Cara Agar Rajin Shalat Tahajjud Malam"

Back To Top