Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Doa-Doa Memohon Kebaikan Di Dunia

Doa Mohon Keselamatan

ALLAAHUMMA INNAA NAS-ALUKA SALAAMATAN FID DIINI WA’AAFIYATAN FIL JASADI WAZIYAADATAN FIL ‘ILMI WA BAROKAH FIR RIZQI WA TAUBATAN QOBLAL MAUTI WA ROHMATAN ‘INDAL MAUTI, WAN NAJAATI MINAN NAARI WAL ‘AFWI INDAL HISAAB. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon keselamatan kepada-Mu didalam agama, memohon kesejahteraan/kesehatan jasmani, memohon ditambah ilmu pengetahuan, memohon rezki yang diberkati (rezki yang menambah semangat dalam pengabdian kepada Allah), memohon diterima taubat sebelum tiba kematian, memohon mendapatkan rahmat dan ampunan ketika dan setelah mati. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami pada waktu sakaratul maut dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka, serta kami memohon kemaafan ketika dihisab”.

Doa Dimudahkan Segala Urusan

ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA TAMAAMAN NI’MATI FIL ASY-YAA-I KULLIHAA WASY SYUKRO LAKA ‘ALAIHAA HATTAA TARDLOO BA’DAR RIDLOO, WAL KHIIROTA FIJ JAMII’I MAA YAKUUNU FIIHIL KHIYAROTU WA BIJAMII’I MAISUURIL UMUURI KULLIHAA LAA BIMA’SUURIHAA YAA KARIIMU. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon kepada-Mu kesempurnaan nikmat pada segala perkara dan mensyukuri-Mu atasnya, sehingga Engkau ridha dan sesudah ridha itu lalu ak memohon kepada-Mu untuk memilih segala apa yang boleh dipilih sebagaimana aku memohon kepada-Mu untuk member kepadaku segala urusan yang mudah, bukan yang sulit lag sukar dikerjakan, wahai Tuhan Yang Maha Mulia”.

Doa Mohon Khusnul Khatimah

ALLAAHUMMAJ’AL KHOIRO ‘UMRII AAKHIROHU WA KHOIRO ‘AMALII KHOWAATIIMAHU WA KHOIRO AYYAAMII YAUMA LIQOO-IKA. Artinya : “Ya Allah yang Tuhan kam, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya dan sebaik-baik amalku adalah pada ujung akhirnya dan sebaik-baik hariku pada saat aku menemui-Mu”.

Doa Mohon Anak Yang Shaleh

ROBBANAA HAB LANAA MIN AZWAAJINAA WADZURRIY YAATNAA QURROTA A’YUNIN WAJ’ALNAA LILMUTTA QIINA IMAAMAA. Artinya : “Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kam dan istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami yang menyenangkan dan jadikanlah kami sebagai ikutan bagi orang-orang yang bertakwa”.

Doa Mohon Pangkat Yang Tinggi

ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA KHOOIROL MAS-ALATI WA KHOIROD DU’AA-I WA KHOIRON NAJAAHI WA KHOIROL ‘AMALI WA KHOIROTS TSAWAABI WA KHOIROL HAYAATI WA KHOIROL MAMAATI, TSABBITNII WATSAQQIL MAWAA ZIINII WAHAQQOQ IIMAANII WARFA’ DAROJAATII WATAQOBBAL SHOLAWAATII WAGHFIR KHOTHII-ATII-WA AS-ALUKAD DAROJAATIL ‘ULYAA MINAL JANNATI. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu sebagus-bagus persoalan, sebaik-baik doa, sebaik-baik keuntungan, sebaik-baik pekerjaan dan sebaik-baik pahala, sebaik-baik kehidupan dan sebaik kematian. Tetapkanlah aku dalam kebenaran dan beratkanlah timbangan amal baikku, kokohkanlah imanku, tinggikan kedudukanku, terimalah shalatku dan ampunilah kesalahan-kesalahanku. Aku mohon kepada-Mu kedudukan yang tinggi didalam surga-Mu. Perkenankanlah ya Allah”.

Baca juga : 

Doa Mohon Kesenangan Hidup

ALLAAHUMMA ASHLIN LII FII DIINIL LADZII HU ‘ISHMATU AMRII WA ASHLIH LII DUNYAAYAL LATII FIIHAA MA’AASYII WA ASHLIH LII FII AAKHIROTIIL LATII FIIHAA MA’AADII WAJ’ALIL, HAYAATA ZIYAADATAN LII FII KULLI KHOIRIN LII WAJ’ALIL MAUTA ROOHATAN LII MIN KULLI SYARRIN. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, baguskanlah untukku agama yang jadi pangkal urusanku, baguskanlah pula duniaku yang jadi tempat penghidupanku dan baguskanlah akhiratku yang padanya tempat kembaliku nanti, jadikanlah hidup itu menjadi bekal/tambahan bagiku dalam segala kebaikan serta jadikanlah mati itu istirahat dari segala keburukan bagiku”.

Doa Mohon Keteguhan Hati

ALLAHUMMA HABBIB ILAINAAL IIMAANA WAZAYYINDHU FII QUBLUUBINAA WAKARRIH ILAINAAL KUFRO WAL FUSUUQO WAL ‘ISHYAANA WAJ’ ALNAA MINAR ROOSYIDIIN. ALLAAHUMMA TAWAFFANAA MUSLIMIINA WA ALHIQNAA BISH SHOOLIHIINA GHOIRO KHOZAAYAA WALAA MAFTUUNIINA. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, cintakanlah kepada kami iman dan hiaskanlah keindahan dalam jiwa-jiwa kami dan bencikanlah kepada kami kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Hubungkanlah kami dengan orang-orang yang sholeh dalam keadaan tiada hina dan tiada mendapat fitnah”.

Doa Menarik Rizqi

ALLAHUMMA ROBBANAA ANZIL ‘ALAINAA MAA-IDATAN MINAS SAMAA-I TAKUUNU LANAA ‘IIDAN LI-AWWALINAA WA AAKHIRINA WA AAYATAN MINKA WARZUQNAA WA ANTA KHOIRUR ROOZIQIINA, ALLAAHUMMA IN KAANA RIZQUNAA FIS SAMAA-I FA ANZILHU WA IN KAANA RIZQUNAA FIL ARDLI FA AKHRIJHU, WA INKAANA RIZQUNAA BA’IIDAN FAQORRIBHU WA IN KAANA RIZQUNAA QOLIILAN FA AKTSIRHU, WAIN KAANA RIZQUNAA ‘AASIRON FAYASSIRHU LANAA WALTANQULNAA ILAIHI HAITSU MAA KAANA BIFADL-LIKA WAJUUDIKA WAKAROMIKA BIROHMATIKA YAA ARHAMAR ROOHIMIIN. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah atas kami makanan dari langit dimana yang menjadi kembali bagi orang-orang yang mendahului dan mengakhiri kami, serta menjadi bukti dari-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila rezki kami berada di atas langit, maka turunkan ia untuk kami, apabila rezki kami berada di perut bumi maka keluarkanlah ia untuk kami, apabila berada di air atau di dasar lautan, maka munculkanlah ia untuk kami, apabila rezki itu jauh, maka dekatkanlah, apabila sedikit maka perbanyaklah dan apabila rezki kami itu sulit maka mudahkanlah untuk kami. Dan hendaknya memboyong kami kepada rezki tersebut dimana ia berada, dengan keutamaan, kemurahan dan kemuliaan-Nya serta rahmat-Mu wahai Dzat yang banyak belas kasihannya”.

Baca juga : Doa Dalam Islam
Labels: Kumpulan-Doa

Thanks for reading Doa-Doa Memohon Kebaikan Di Dunia. Please share...!

0 Comment for "Doa-Doa Memohon Kebaikan Di Dunia"

Back To Top