Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Doa-Doa Ketika Tertimpa Ujian Berat

Doa Menghadapi Urusan Penting

LAA ILAAHA ILLAAHUL ADHIIMUL HALIIMU, LAA ILAA HA ILLALLAAHU ROBBUL ‘ARSYIL ‘ADHIIM, LAA ILAA HA ILLALLAAHU ROBBUS SAMAAWAATI WAROBBULL ARDLI ROBBUL ‘ARSYIL KARIIMI. Artinya : “Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, Yang Maha Besar, Yang Maha Penyantun, Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, Tuhan pemelihara ‘Arsy yang Agung. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, Tuhan Pemelihara Langit, dan Tuhan Pemelihara bumi, yaitu Tuhan pemelihara ‘Arsy”.

Doa Tertimpa Bencana

BISMILLAAHIR ROHMAANIRROHIIM, WALAA HAULA WALAA QUWWAATA ILLAA BIL LAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADHIIM. Artinya : “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lahi Maha Penyayang, Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung".

Doa Menghadapi Kesulitan

ALLAAHUMMA LAA SAHLA ILLAA JA’ALATHU SAHLAN WA ANTA TAJ’ALUL HUZNA IDZAA SYIKTA. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, tiada kemudahan, kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang tanah gersang saja jika kehendaki dapat menjadi subur”.

Doa Mohon Bisa Membayar Hutang

ALLAAHUMMA AKFINII BIHALAALIKA ‘AN HAROOMIKA WAGHNINII BIFADL-LIKA ‘AMMAN SIWAAKA. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, cukupkanlah kebutuhanku berupa yang Engkau halalkan dari (mengambil) yang Engkau haramkan dan kayakanlah (hati) ku dengan karunia-Mu dari (meminta-minta) kepada manusia, selain kepada Engkau”.

Doa Ketika Mimpi Buruk

ALLAAHUMMA A’UUDZUBIKA MIN ‘AMALISY SYAITHAAN WASAYYI-AATIL AHLAAM. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan dan dari keburukan mimpi”.

Doa Ketika Tertimpa Kemalangan

ALLAAHUMMA LAA YAKTI BIL HASANAATI ILLAA ANTA WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAABILLAAHI. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang dapat menghilangkan kejahatan kecuali Engkau dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan (izin) Engkau”.

Baca juga : 

Doa Untuk Segala Penyakit

BISMILLAAHIL KABIIRI NA’UUDZU BILLAAHIL ‘ADHIIMI MIN SYARRI ‘IRQIN NA’AARIN WAMIN SYARRI HARRIN NAARI”. Artinya : “Dengan nama Allah Yang Maha Besar, aku berlindung kepada Allah Yang Maha Besar dari sakitnya darah mengalir (luka-luka) dan dari buruknya panas api”.

Doa Menghadapi Sakarotul Maut

ALLAAHUMMA A’INNII ‘ALAA GHOMAROOTIL MAUTI WASAKAROOTIL MAUTI. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah aku dalam menghadapi kesengsaraan dan sakitnya mati”.

Doa Tertimpa Kematian

INNAA LILLAAHI WA INNAA ILAHI ROOJI’UUN, ALLAAHUMMA AJIRNII FII MUSHIIBATI WAKHLUF LII KHOIRON MINHAA. Artinya : “Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan pasti kembali kepada-Nya. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah pahala kepadaku karena musibah ini dan berilah gantinya yang lebih baik buatku”.

Doa Mohon Perlindungan Dari Segala Penyakit

ALLAAHUMMA INNII A’UUDZUBIKA MINAL BAROSHI WAL JUBUUBI WAL JUDZAAMI WASAYYI-IL ASQOOMI. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit barosh (belang), penyakit kusta dan penyakit-penyakit buruk lainnya”.

Doa Penghilang Kesedihan

INNII TAWAKKALTU ‘ALAL HAYYIL LADZII LAA YAMUUTU WALAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ALIYYIL ‘ADHIM. Artinya : “Sesungguhnya aku berpasrah/berserah diri kepada yang Maha Hidup yang tak dapat mati. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung”.

Doa Mohon Keteguhan Hati Menghadapi Musuh

ALLAAHUMMA ANTA ROBBUNAA WAROBBUHUM WAQULUU BUHUN BIYADIKA WA INNAMAA YAGHLIBUHUM ANTA. Artinya : “Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami dan Tuhan mereka, hati kami dan hati mereka ada dalam genggaman-Mu. Sungguh Engkau pasti mengalahkan mereka”.
Labels: Kumpulan-Doa

Thanks for reading Doa-Doa Ketika Tertimpa Ujian Berat. Please share...!

0 Comment for "Doa-Doa Ketika Tertimpa Ujian Berat"

Back To Top