Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Peperangan Pada Bulan Syawal Di Masa Rasulullah

Sajadah Muslim ~ Ada beberapa peperangan yang terjadi di masa Rasulullah saw yang terjadi  pada bulan Ramadhan.

Perang Bani Qainuqa

Pertama, Perang Bani Qainuqa. Perang Bani Qainuqa adalah peperangan yang terjadi antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi Bani Qainuqa. Peperangan ini terjadi pada bulan Syawal 2 Hijriah dan dimenangkan oleh kaum Muslimin.

Perang Uhud

Kedua, Perang Uhud, yakni perang umat Islam dengan Bani Quraisy pada tanggal 17 Syawal tahun ke tiga hijriyah yang kemudian umat Islam mengalami kekalahan.

Perang Khandaq

Ketiga, Perang Khandaq, yang dimenangkan  umat Islam melawan Bani Quraisy dan dimenangkan oleh umat Islam.

Perang Hunaian

Keempat, Perang Hunaian, yakni perang umat Islam dengan Kaum Badui dari suku Hawazin dari  Tsaqif pada 6 Syawal tahun 630 M, atau 8 H, pada salah satu jalan dari Mekkah ke Thaif.

Referensi Saya : Berbagai Sumber
Labels: Lebaran, Sejarah-Islam

Thanks for reading Peperangan Pada Bulan Syawal Di Masa Rasulullah. Please share...!

0 Comment for "Peperangan Pada Bulan Syawal Di Masa Rasulullah"

Back To Top