Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

MACAM-MACAM DOSA BESAR

Sajadah Muslim ~ Dosa besar dalam akidah, syirik kepada Allah yaitu beribadah atau berdo’a kepada selain Allah. Rasulullah bersabda  : “Do’a itu adalah ibadah,” ( H. R. Tirmidzi ).

Mengerjakan  syari’at untuk dunia saja, menyembunyikan ilmu , khianat mempercayai dukun atau peramal, menyembelih kurban dan bernadzar kepada selain Allah,. Bersumpah selain kepada Allah, tidak mengkafirkan orang kafir, mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Merasa aman dari azab Allah, menampar muka dan meratap pada waktu kematian. Tidak mengakui adanya Qadar dan menggantungkan jimat seperti kalung, tulang atau telapak tangan yang digantungkan pada anak-anak, mobil atau rumah.

Dosa besar dalam jiwa dan akal, membunuh orang dengan tanpa alasan yang benar, membakar orang dan hewan dengan api dan mengulur-ulur waktu pemberian hak orang lemah, istri, murid, pembantu dan binatang melata. Belajar sihir, melakukan ghibah dan menyebarkan fitnah, minum minuman yang memabukkan dengan segala bentuknya (seperti khamar, wiisky, bird dan lain sebagainya), minum racun, makan daging babi dan bangkai bukan karena terpaksa, minum minuman yang berbahaya (seperti ganja dan lain sebagainya).


Bunuh diri meski dengan pelan-pelan seperti merokok, berkelahi mempertahankan yang batil menganiaya dan memusuhi manusia. Menolak kebenaran dan marah karenanya sombong berprasangka buruk kepada orang Islam, mengkafirkannya tanpa alasan atau mencercanya atau mencerca salah seorang di antara sahabat Rasulullah.

Sombong dan bangga diri, selalu mencari aib orang lain, menjatuhkan nama baik hakim untuk menyakitinya, dan berbohong pada hampir setiap ucapan.

Dosa besar dalam harta; makan harta anak yatim, main judi dan undian Mencuri, melakukan penodongan, perampasan, suap, pengurangan timbangan, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, tidak memenuhi janji, memberi kesaksian palsu, memonopoli, wasiat palsu, menyembunyikan kesaksian. Tidak rela dengan pembagian Allah, dan pemakaian perhiasan emas bagi kaum lelaki.

Dosa besar dalam ibadah; meninggalkan shalat atau melaksanakannya di luar     waktunya tanpa uzur, tidak mengeluarkan zakat, berbuka puasa pada bulan Ramadhan tanpa uzur, tidak melaksanakan haji padahal mampu melaksanakannya. Lari dari medan jihad di jalan Allah, meninggalkan jihad dengan jiwa, harta atau lisan bagi yang diwajibkan.

Meningalkan shalat Jum’at atau berjama’ah tanpa uzur. Mengabaikan untuk menyeru berbuat baik dan mencegah kemungkaran bagi yang mampu, tidak membersihkan kencingnya dan tidak mengamalkan ilmunya.

Dosa besar dalam keluarga dan keturunan; zina, homoseksual, menjatuhkan kehormatan wanita mukminat yang terjaga baik dengan tudahan-tuduhan yang tidak benar, berhias yang berkelebihan bagi wanita, menampakkan rambutnya.

Wanita menyerupai lelaki dan laki-laki menyerupai wanita, menyakiti kedua orang  tua, manjauhi keluarga tanpa alasan syar’i. Wanita menolak ajakan suaminya tanpa alasan, seperti; haid atau nifas. Perbuatan orang yang mengawini wanita setelah talak tiga, wanita bepergian sendirian, menggunakan nasab selain ayahnya padahal ia tahu nasab ayahnya. Rela terhadap keluarganya yang melakukan zina, menyakiti tetangga, mencukur rambut di wajah atau alis.

Taubat dari perbuatan dosa besar. Wahai saudaraku seagama. Jika engkau berbuat dosa besar, maka tinggalkanlah segera,  bertaubatlah dan minta ampunan kepada Allah, serta jangan diulangi lagi perbuatanmu sebagaimana firman Allah:

“Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. “ ( Q.S. An Nisaa ayat 17 ).

Sumber : Bimbingan Islam
Labels: Pendidikan Islam, Seputar-Islam

Thanks for reading MACAM-MACAM DOSA BESAR. Please share...!

0 Comment for "MACAM-MACAM DOSA BESAR"

Back To Top