Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Doa-Doa Yang Patut Di Ajarkan Kepada Anak

Doa  Melihat Tanaman Berbuah

Allahumma baarik lanaa fii tsamarinaa wa baarik lanaa fil madiinatinaa wa baarik lanaa fii  shaa'inaa wa baarik lanaa fil muddinaa.
 
Artinya : Ya Allah berolamlah berkah kepada kami dalam buah kami. Berikanlah berkah  pada  kota kami. Dan berikanlah berkah kepada setiap sha' buah-buahan kami dan berikanlah berkah kepada setiap mudd buah-buahan kami.

Doa Ketika Turun Hujan, Ketika Badai Dan Ketika Mendengar Suara Halilintar

Alhamdulillah rabbi'aalamiin, arrahmaanirrahiim, maaliki yaumid-din, laa ilaaha illallahu yaf'alu maa yuriid, allahumma anta laa ilaaha illallahu yaf'alu maa yurrid, allahumma antallahu laa ilaaha ilaa antal ghaniyyu wa nahnul fuqaraa'u, anzil'alainal ghaitsa waj'al maa anzalta lanaa quwwatan wa balaaghan ilaahiinin. Allahumma agitsnaa, Allahumma agitsnaa, Allahumma  agitsnaa, Allahumma-sqinaa ghaitsan mugiitsan marii'an murii'an naafi'an ghaira dhaa-rrin'aajilan ghaira aa-jilin.
 
Artinya: Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta.Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Menguasai Hari Pembalasan. Tiada Tuhan selain Allah yang melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tiada Tuhan selain Allah yang melakukan apa yang Dia kehendaki.

Ya Allah, Engkaulah Allah yang tiada Tuhan selain Engkau yang Maha kaya dan kami semua miskin. Turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah yang Engkau turunkan kepada kami itu sebagai kekuatan bagi kami dan menjadi penyampai hingga waktu yang ditentukan.

Doa Ketika Melihat Gumpalan Awan

Allahumma innaa na'uudzu bika min syarri maa arsala bihi.
 
Artinya : Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatan yang timbul dari apa yang Engkau kirimkan.

Doa Saat Turun Hujan

Allahumma shayyiban naafi'an, Allahumma shayyiban naafi'an.
 
Artinya : Ya Allah, jadikanlah ia sebagai hujan yang berguna.

Doa Ketika Terjadi Angin Kencang

Allahumma innii as'aluka min khairi haadzihi ar-riihi wakhairi maa fiihaa wa khairi maa amarta bihi wa a'uudzu bika min syarrihaa wa syarri maa fiihaa wa syarri maa amarta bih.
 
Artinya : Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan angin ini dan kebaikkan yang terkandung di dalamnya dan kebaikkan yang Engkau perintahkan. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan dari kejahatan yang terkandung di dalamnya dan kejahatan yang Engkau perintahkan.

Doa Ketika Melihat Bulan Sabit (Dibaca 3 Kali)

Allahu Akbar, Allahumma ahillahu'alainaa bil amni wal iimaani wassalamati wal islaami wat-taufilqi lima tuhibbu wa tardhaa, rabbi wa rabbukallahu hilaalun khairunwa rusydun, Allahumma innii as'aluka min khairi haadzas syhari wa khairil wadari wa a'udzu bika min syarrihi.
 
Artinya : Allah Maha besar, Ya Allah, datanglah ia kepada kami sebagai pertanda keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, serta restu untuk sesuatu yang Engkau cintai dan ridhai. Hanya Allah-lah Tuhanku dan Tuhan-Mu.

Ia adalah bulan sabit yang baik dan pemberi petunjuk, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikkan bulan ini dan kebaikkan takdir-Mu, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya (Dibaca 3 kali).

Doa Penutup Majlis

Subhaanaka Alahumma wa bihamdika asyhadu a-laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.
 
Artinya : Maha suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.

Doa Ketika Telinga Berdengung

Dzakarallahu bi-khairin man dzakaranii
 
Artinya : Semoga Allah menyebut dengan baik orang yang membicarakanku.

Doa Untuk Membalas Orang Yang Telah Berbuat Baik

Baraka-allahu laka fii ahlika wa maalik.
 
Artinya: Semoga Allah memberikan berkah kepada-Mu pada keluarga dan harta bendamu.

Doa Ketika Melihat Sesuatu Yang Mengejutkan

Maa Syaa'a-Allahu laa quwwata illa billahi lam yadhurruh.
 
Artinya: Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah swt, maka sesuatu itu tidak akan membahayakan.

Doa Ketika Melihat Langit

Rabbanaa maa khalaqta haadzaa baathillan subhaanaka faqinaa'adzaaba an-naar.
 
Artinya : Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adzab neraka.

Referensi : Berbagai Sumber
 
Labels: Kumpulan-Doa

Thanks for reading Doa-Doa Yang Patut Di Ajarkan Kepada Anak. Please share...!

0 Comment for "Doa-Doa Yang Patut Di Ajarkan Kepada Anak"

Back To Top