Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Doa-Doa Ketika Terlilit Utang

Doa Agar Utang-Utang Cepat Lunas

Allahumma maalikul mulki tu'til mulka man tasyaa'u wa tanzil'ul mulka mimman-tasyaa'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudzillu man tasyaa'u biyadikal khairi innaka 'alaa kulli syai'in qadir. Tuulijul-laila fin-nahaari wa tuulijun-nahaara fil-laili wa tukhrijul-hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi  wa tarzuuqu man tasyaa'u bi-ghairi hisaabin. Laa ilaaha illaa anta rahmaanad dunyaa wal-aakhirati wa rahiimahumaa tu'thiman tasyaa'u wa tamna'u man tasyaa'u, irhamnii rahmatan min 'indik. Aghninii'an ramhatim-min siwaak.

Artinya : Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Ditangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dan yang mati. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas. (QS. Ali Imran ayat 26-27).

Doa Ketika Berutang

Allahummakfinil bihalaalika 'an haroomika waghninii bi-fadhlika'amman siwaak

Artinya : Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal, dan terhindar dari yang diharamkan Engkau. Dan kayakanlah aku dengan keutamaan (karunia-Mu) dan terhindar dari karunia yang bukan dari-Mu.

Referensi Saya : Berbagai Sumber
 
Labels: Kumpulan-Doa

Thanks for reading Doa-Doa Ketika Terlilit Utang. Please share...!

0 Comment for "Doa-Doa Ketika Terlilit Utang"

Back To Top