Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Empat Amalan Sunnah Di Bulan Syawal

Sajadah Muslim ~ Setidaknya ada 4 (empat) amalan sunnah di bulan Syawal. 


Pertama, shalat Hari Raya Id. Ummu Athiyah mengatakan: “Kami diperintahkan untuk mengajak keluar gadis yang baru baligh, gadis-gadis pingitan, dan orang-orang haid untuk menghadiri shalat Idul Fitri dan Idul Adha.” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Kedua, puasa sunnah 6 (enam) hari, “Siapa yang berpuasa Ramadhan, kemudian diikuti puasa 6 (enam) hari di bulan Syawal, maka itulah puasa satu tahun.” (HR Ahmad & Muslim).

Ketiga, I'tikaf, Nabi i'tikaf pada sepuluh hari di bulan Syawal. (HR Al-Bukhari & Muslim).

Keempat, membangun rumah tangga (campur antara suami-istri). A'isyah mengatakan. “Nabi menikahiku di bulan Syawal, dan beliau tinggal satu rumah (campur) denganku juga di bulan Syawal.” (HR. Ahmad dan Muslim).

Oleh Uup Gufron
Labels: Lebaran

Thanks for reading Empat Amalan Sunnah Di Bulan Syawal. Please share...!

0 Comment for "Empat Amalan Sunnah Di Bulan Syawal"

Back To Top