Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

AMALAN-AMALAN DALAM UMRAH

Ihram : Pakailah pakaian Ihram di Miqat sambil mengucapkan : “Kusambut panggilan-Mu  ya Allah untuk melaksanakan Umrah.” Dan keraskan suaramu saat  membaca talbiyah “Kusambut panggilan-Mu  ya Allah, kusambut  panggilan-Mu.”

Thawaf : Jika engkau sudah sampai di Mekkah pergilah ke masjidil Maram dan lakukanlah  thawaf untuk mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali putaran, yang dimulai dari Hajar Aswad sambil mengucapkan : “Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar.”


Ciumlah Hajar Aswad jika memungkinkan, jika tidak mungkin, maka cukup engkau member isyarat dengan mengangkat tangan kananmu. Usaplah Rukun Yamani dengan  tangan kananmu setiap engkau  melewatinya, jika memungkinkan tanpa mencium atau member isyarat dengan mengangkat tangan kananmu. Ucapkanlah antara dua rukun Yamani dan Hajar Aswad do’a berikut ini : “Ya Tuhan kami berilah kami  (kebaikkan) di dunia dan kebaikkan di akhirat dan peliharalah kami dari siksaan  api  neraka.”

Kemudian shalatlah dua raka’at  di belakang makam Nabi Ibrahim dengan membaca surat Al Kafirun pada rak’at pertama dan membaca Al Ikhlas  pada raka’at kedua.

Sa’i : Naiklah ke bukit Shafa. Menghadaplah ke kiblat seraya mengangkat kedua tanganmu ke langit dan mengucapkan : “Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah.” Aku memulainya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk memulainya.

Dan bertakbirlah tiga kali, tanpa memberi isyarat dengan tangan kananmu, kemudian ucapkan tiga kali do’a sebagai berikut ini :

“Tiada Ilah yang berhak disembah secara haq kecuali Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Ilah yang berhak disembah secara haq kecuali Allah yang Maha Esa yang menepati janji-Nya, membela hamba-Nya (Muhammad) dan mencerai – beraikan musuh-Nya sendiri.”

Ucapkanlah dzikir ini di Shafa dan Marwa berkali-kali dengan do’a sambil berjalan cepat antara Shafa dan Marwa bila melewati antara dua garis hijau. Sa’i dilakukan tujuh kali, berangkat dihitung sekali dan pulang dihitung sekali.

Cukurlah semua rambutmu atau pendekkanlah. Bagi wanita cukup dipotong sedikit saja. Hal ini disebut dengan tahallul.

Sumber : Bimbingan Islam
Labels: Haji Umrah

Thanks for reading AMALAN-AMALAN DALAM UMRAH. Please share...!

0 Comment for "AMALAN-AMALAN DALAM UMRAH"

Back To Top