Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Faktor Yang Dapat Memantapkan Tauhid Dalam Hati

Sajadah Muslim ~ Tauhid itu adalah ibarat sebatang pohon. Ia tumbuh dalam hati seorang mukmin, kemudian tumbuh cabang-cabangnya yang semakin hari semakin panjang dan semakin indah. Demikian pula iman, semakin disirami dengan ketaatan yang dapat mendekatkannya kepada Allah SWT, semakin bertambah pula kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, semakin besar rasa takut dan harapnya serta semakin kuat tawakkalnya kepada-Nya.


Di antara faktor yang dapat menumbuhkan tauhid di dalam jiwa seseorang ialah sebagai berikut :
 1. Berbuat taat karena mengharapkan pahala di sisi Allah.
 2. Meninggalkan maksiat karena takut kepada siksaan Allah.
 3. Memikirkan (tafakkur) tentang ciptaan-ciptaan Allah di langit dan di bumi.
 4. Mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan memahami konsekuen-konsekuennya, pengaruh-pengaruhnya dan kandungan maknanya yang menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaan.
 5. Senantiasa menimba ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya.
 6. Membiasakan membaca Al-Quran dengan tadabbur (menghayati) dan memahami makna dan maksudnya.
 7. Mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah di samping yang fardhu.
 8. Senantiasa berdzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, dengan lidah dan hati.
 9. Mengutamakan apa yang dicintai Allah di atas segala yang dicintai
 10. Memperhatikan segala nikmat Allah, yang zhahir dan yang bathin serta menghadirkan di depan mata, bagaimana kebaikan dan karunia yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya.
 11. Memelas dan merendahkan hati di hadapan Allah.
 12. Berkhalwat (menyendiri) dengan Allah pada waktu sepertiga malam terakhir, dengan membaca Al-Quran dan menutupnya dengan istighfar (memohon ampun) dan bertobat kepada-Nya.
 13. Selalu bergaul dan duduk bersama orang-orang shaleh dan ikhlas serta cinta kepada Allah, dan mengambil faedah dari ucapan dan cara hidup mereka.
 14. Menjauhi segala sarana yang dapat menghalangi (berhubungannya) hati dengan Allah.
 15. Meninggalkan perkataan yang tidak berguna, makan berlebihan, bergaul dan memandang kepada yang haram.
 16. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencintai sesuatu bagi saudaranya (sesama muslim), seperti ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.
 17. Membersihkan hati dari penyakit dengki, takabur, ghurur (merasa serba lebih) dan ujub (membanggakan diri) terhadap kaum mukminin.
 18. Ridha kepada aturan Allah
 19. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan bersabar tatkala ditimpa musibah.
 20. Segera kembali (bertobat) kepada Allah kala melakukan dosa.
 21. Memperbanyak amal shaleh, seperti berinfak, berbudi pekerti (akhlak) yang baik, menyambung tali silaturrahim dan lain-lain.
 22. Mengikuti perilaku Nabi SAW dalam segala hal, kecil maupun besar.
 23. Berjihad fisabilillah
 24. Memakan makanan yang baik lagi halal.
 25. Melakukan amar ma’ruf nahi mungkar mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar.
Ya Allah, bahagiakanlah hidup kami dengan tauhid, dan umat kami bersaksi dengan tauhid. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad, keluarga dan semua sahabatnya.

Baca juga : Allah Dekat Kepada Hamba-Hambanya
Labels: Tauhid

Thanks for reading Faktor Yang Dapat Memantapkan Tauhid Dalam Hati. Please share...!

0 Comment for "Faktor Yang Dapat Memantapkan Tauhid Dalam Hati"

Back To Top