Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Mendidik dan Mengajarkan Shalat Kepada Anak

Sajadah Muslim ~ Pengajaran shalat kepada anak laki-laki maupun anak perempuan pada masa kecil adalah wajib, agar mereka terbiasa untuk mengerjakannya jika sudah besar / dewasa Rasulullah bersabda :

“Ajarkanlah shalat kepada anak-anakmu jika sudah sampai umur tujuh tahun, dan pukullah jika sudah sampai umur sepuluh tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.” (H.R. Ahmad).


Pengajaran shalat tersebut diawali dengan wudhu dan shalat didepan mereka. Membawa mereka pergi bersama ke masjid, memberikan kepada mereka buku tentang tata cara shalat sehingga seluruh keluarga mempelajarinya permasalahan shalat. Hal ini merupakan kewajiban seorang pendidik dan kedua orang tua. Setiap pengurangan dalam tanggung jawab tersebut akan ditanya oleh Allah.

Mengajarkan membaca Al-Qur’an, Al Karim kepada anak-anak yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek serta menghafal do’a Tahiyyat untuk shalat. Menyediakan ustadz untuk mengajar tajwid, menghafal Al Qur’an dan hadits.
    
Mendorong anak-anak untuk shalat Jum’at dan shalat berjama’ah di masjid. Berlemah lembut dalam memberikan nasihat, jika mereka bersalah. Tidak berbicara dengan suara keras dan mengagetkan mereka agar tidak meninggalkan shalat dan kemudian kita berdosa. Jika kita mengenang masa kanak-kanak kita dahulu, maka kita akan memaklumi hal itu.

Sumber : Bimbingan Islam Untuk Pribadi Dan Masyarakat oleh Syeikh Muhammad Jamil zainu
Labels: Shalat

Thanks for reading Mendidik dan Mengajarkan Shalat Kepada Anak. Please share...!

0 Comment for "Mendidik dan Mengajarkan Shalat Kepada Anak"

Back To Top