Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Cara Menangkal Santet Dalam Islam

Sajadah Muslim ~ Assalamu Alaikum Wr. Wb. Santet, Sihir, atau Guna-guna adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam (ghaib).


Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, dan lain-lain. Seseorang yang terkena santet akan berakibat cacat atau meninggal dunia. Santet sering di lakukan orang yang mempunyai dendam kepada orang lain atau maksud buruk terhadap orang itu.

Asal Usul Santet Atau Sihir

Di dalam Al Quran disebutkan kisah Harut dan Marut di Negeri Babil: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di Negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: “Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir”. Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 102).

Haramnya Melakukan Sihir atau Santet

Dalam Al Qaul Al Mufid disebutkan bahwa keharaman melakukan sihir terdiri dari dua perincian: Pertama, Sihir yang termasuk perbuatan syirik, jika menggunakan perantara para syaithan (jin-jin kafir), di mana para tukang sihir tersebut beribadah dan mendekatkan diri kepada para syaitan supaya bisa menguasai orang yang akan disihir. Kedua,  Sihir yang termasuk perbuatan permusuhan dan kefasikan, jika tukang sihir hanya sebatas menggunakan perantara obat-obatan (ramuan) dan sejenisnya.
Baca juga : Kisah Asal Usul Nabi Ibrahim AS
Di antara ancaman-ancaman Allah ‘azza wa jalla di dalam Al Qur’an adalah firman-Nya (artinya): “…dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tidaklah ada keuntungan baginya di akhirat.” (Al Baqarah : 102).

Cara Paling Mudah Menangkal Santet Atau Sihir

  1. Pada malam hari  lakukanlah Shalat Hajad sebanyak 12 Rakaat dan 6 Salam. 
  2. Ba’da Shalat Hajad membaca Istigfar sebanyak 100 kali. 
  3. Membaca ayat Kursi 7 kali. 
  4. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali, lalu Bacalah Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatan manusia dan kejahatan Syaitan sehingga kami senantiasa dalam perlindungan-Mu yang paling kuat. Setelah itu bacalah Laa Hawla Wala Quwwata Illa Billahil Aliyyil Adhim sebnyak 7 kali. Usahakan membacanya tanpa bernafas.
Perbanyaklah berlindung kepada Allah, sehingga setiap niat jahat seseorang dapat ditangkal dengan mudah !!! Walaikum salam Wr. Wb.

Labels: Pendidikan Islam

Thanks for reading Cara Menangkal Santet Dalam Islam. Please share...!

2 Comment for "Cara Menangkal Santet Dalam Islam"

Back To Top